ViaStratova

Dit doet ViaStratova

Behoefte aan extra inzet voor gezondheidsbevordering?

  • ViaStratova is snel inzetbaar voor preventieprogramma’s
  • ViaStratova kan een project leiden of ondersteunen
  • ViaStratova heeft ervaring met Gezonde School, alcoholmatiging, overgewicht en vele andere thema’s

Ondersteuning nodig voor PR en communicatie?

  • ViaStratova maakt een projectplan of communicatieplan
  • ViaStratova schrijft teksten voor uw website en sociale media
  • ViaStratova maakt uw persbericht, factsheet, interventie-overzicht en veel meer …